Cerrahi Hizmetleri

İstanbul Veteriner Kliniğimizde özellikle erkek kedilerde sıkça yaşanan üretral obstruksiyonun (idrar yollarının taş, kristal vs ile tıkanması)  medikal tedaviye cevap vermediği durumlarda Perineal ve prepubik üretrostomi operasyonları üretranın kısaltılarak geniş bir idrar yolu oluşturulması başarı ile yapılmaktadır. Büyük ırk köpeklerde yavru iken karşılaşılabilen ve ulna –radius kemiklerindeki büyüme farklılığından kaynaklanan FCP operasyonları, solunum problemi, kusma belirtileriyle seyreden nasofarengeal tümör veya polip burun-ağız boşluğundaki tümörler ekstirpasyonları, odontogenic tümör diş kökünden köken alan tümör ekstirpasyonları ve daha birçok spesifik operasyon merkezimizde uzmanlar tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Veteriner Cerrahi  Operasyonlar:

Ortopedi: Plak, semi sürküler eksternal fiksatörü, ilizarov fiksatörü, lag vidası uygulaması

Nöroşirurji: Disk fıtıkları, vertebranın travmatik kırık ve çıkıkları, hidrosefalusta şant uygulamaları

Kulak Operasyonları: Othematom (kulak kepçesinde kan toplanması). Total kulak yolu ablasyonu (kulak yolunun tün kanalıyla uzaklaştırılması). Lateral ve medial bulla osteotomisi (orta kulak operasyonu). Miringotomi (kulak zarının punksiyonu)

Doğum ve Jinekoloji: Kedi ve köpek kısırlaştırma ve sezeryan operasyonu

Genel Cerrahi: Fıtık, Diafram fıtkı, Gastrotomi-enteretomi- enterektomi (Mide bağırsaklarda oluşan patolojilerde yapılan operasyonlar)

Üriner sistem operasyonları. Sistotomi (idrar kesesi taş ve tümörlerinde uygulanan operasyon). Üreteroneosistostomi (üreterin yeniden idrar kesesine bağlanması). Üretrostomi( alt üriner sistemin tıkanması nedeniyle yapılan operasyon)

Göz operasyonları: Entropin ektropion operasyonalrı (Göz kapağı anomalileri). Yüzlek ve derin keratektomi (Kornea hasarında)

Göğüs cerrahisi: Torakosentez, Göğüs tüpü uygulamaları